Heuker beheer logo
troggewelfvloer doorsnede

Specialist in het repareren en herstellen van de TROGGEWELFVLOER.

WAT IS EEN TROGGEWELFVLOER:

De Toogjesvloer of troggewelfvloer is een vloerconstructie met een licht gebogen gewelf. Deze vloeren werden rondstreek het jaar 1900 steeds vaker in huizen toegepast. Dit type vloer heeft een artistieke uitstraling en werd veelal in monumentale panden gebruikt. Voornamelijk in kelders of ruimtes met een relatief kleine overspanning. Aanvankelijk was de constructie een gemetselde boog die steunde op 2 houten balken. Door de boogwerking in het gewelf wordt de druk afgegeven op de houten balken.

Door de ontwikkeling in de staal en ijzer industrie omstreeks 1870 kwamen geprofileerde stalen balken beschikbaar. De materiaaleigenschappen van het eerste, vloei-ijzer en welijzer vertoonde grote variaties. In 1900 verscheen in Nederland de eerste officiële voorschriften voor ijzer. En vanaf het jaar 1900 werden deze gewelven uitgevoerd met stalen balken genaamd INP’s.

Kelders en kruipruimtes hebben een ideale luchtvochtig klimaat waarbij corrosie praktisch vrij spel heeft om een corrosie proces op gang te zetten en zodoende metaal aan te tasten. De Troggewelfvloer met stalen balken worden dan ook in zo een dergelijke omgeving vrijwel altijd aangetast. Aanvankelijk ontstaan er kleine roestvlekken die later uitgroeien tot bladroest. Hierdoor neemt geleidelijk de staaldikte af. Er kan door het uitzetten van staal door toedoen van corrosie ook scheuren ontstaan in de opgaande muren en in het metselwerk of beton van de togen tussen de INP profielen.

Vroeger lagen de veiligheidsmarges ten aanzien van het draagvermogen iets hoger dan tegenwoordig waardoor er meer ruimte is om een troggewelfvloer zonder deze volledig af te schrijven te herstellen. Dit neemt niet weg dat er alsnog snel gehandeld moet worden bij de eerste tekenen van corrosie.

Bij de berekeningen spelen veel factoren een rol. Wij geven een voorlopige beoordeling af van de constuctieve veiligheid van de troggewelfvloer met stalen liggers.

Hierbij berekenen wij de relatie tussen de overspanning van de stalen liggers en de benuttingsgraad van het stalen profiel. Deze beoordeling is een indicatie van de sterkteberekening volgens de constructieve normen.

Preventieve maatregelen:

Preventieve maatregelen hebben alleen zin indien er nog geen kapotte stenen zichtbaar zijn, de corrosie vind plaats over de gehele onderflens van de INP en plaatselijk ontroesten en primeren heeft meestal geen lange levensduur. Door het aanbrengen van extra staal of kathodische bescherming kunnen we corrosie voor minimaal 20 jaar stoppen, meestal is dit ook noodzakelijk.

Oorzaken betonrot bij Troggewelfvloeren:

check

Weggedrukte voegen en kapotte stenen.

check

Roestvlekken op de voegen.

check

Zichtbaar roestende wapening.

check

Scheurvorming.

check

Verzakking van de vloerelementen.

check

Vocht en zuurstof gehalte.


troggewelfvloer ondersteuning inp profiel

Ondersteuning van de Troggewelfvloer:

INP profielen waarbij de staaldikte zover is afgenomen dat de constructie in gevaar dreigt te komen en het draagvermogen niet meer kan worden gegarandeerd herstellen we door het aanbrengen van extra staal te plaatse van de onderflens.

LET OP! Laat vloerherstel bij monumentale panden enkel door een erkend bedrijf uitvoeren. Dit neemt niet weg dat er alsnog snel gehandeld moet worden bij de eerste tekenen van corrosie. Het Corrosie stadium kan als dit niet door een vakman wordt geanalyseerd en gemeten verkeerd worden ingeschat. Corrosie tast op den duur namelijk de draagfunctie van de vloer waarbij de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden!Doorrekenen door onze constructeur:

Wij inspecteren en herstellen de Troggewelfvloer, Per element word de schade in kaart gebracht en gerapporteerd in ons inspectierapport. Met de opgenomen gegevens zullen wij een kostenraming opstellen op basis van voorgaande herstelontwerpen. Dit geeft nog geen zekerheid dat het ontwerp voldoet aan alle eisen. Bij opdracht tot herstel zal onze constructeur de constructieve veiligheid toetsen volgens het bouwbesluit en de constructie en ons voorstel doorrekenen volgens EUROCODE-1992, eventuele aanpassingen aan de constructie die noodzakelijk blijken worden aangepast.


troggewelfvloer onderaanzicht

De onderzijde van de begane grondvloer onderzoeken op schade:

De inspecteur let daarbij op scheuren, weggedrukte voegen en kapotte stenen, roestvlekken op de voegen en andere zichtbare tekenen die wijzen op roest van de wapening. Daarnaast worden gegevens opgenomen welke van invloed zijn op eventuele uitvoering van werkzaamheden.

Analyseren van het risico:

De inspecteur beoordeelt de conditie van de vloerdelen. Afhankelijk van de geconstateerde schade adviseert hij over de te nemen actie. De invloed van de temperatuur en vochtigheidsgraad in de kruipruimte op de conditie van de vloer neemt de inspecteur in zijn advies mee.

Geen onderzoekskosten bij opdracht tot uitvoering van vloerherstel!.

Kruipruimte bodemisolatie:

Kruipruimte Isolatiechips verlagen de luchtvochtigheid in de kruipruimte met 20 tot 40%

Condensatie vindt plaats onder de vloer in de kruipruimte. Door het aanbrengen van de bodemisolatie verlaagt u het dauwpunt naar de bodem van de kruipruimte. Het vocht trekt weg waardoor de kruipruimte droog en warmer wordt. Het aanbrengen van isolatiechips is een secuur werk wat bij voorkeur door de ervaren vakman dient te worden gedaan. Belangrijkste reden is het feit dat bij de bodemisolatie van een kruipruimte deze volledig (elke vierkante meter) bedekt moet worden met een laag Isolatiechips die overal een bepaalde minimum laagdikte heeft om een goede Rc-waarde (warmteweerstand) te behalen zodat uw kruipruimte daadwerkelijk droger en warmer wordt.

Bij het gaan drijven van de chips op het grondwater blijft het zijn afsluitende werking behouden waardoor vocht niet langer tegen de vloer van de woning gaat condenseren. Geen vocht betekent voor u een prettig leefklimaat zonder schimmelvorming onder de vloer en geen aantasting of corrosie van leidingen, ook houdt het eventuele stank goed tegen.

Isolatie aanbrengen doen we alleen in combinatie met vloer herstel.

Garantie op vloer herstel:
Door Heuker Beheer BV wordt na oplevering van de herstelwerkzaamheden de kwaliteit van de gehele begane grondvloer van de woning voor 20 jaar gegarandeerd conform de gestelde eisen in de EUROCODE-1992. Dit geeft u de zekerheid dat de vloer gedurende deze termijn van tenminste 20 jaar voldoet aan alle in de EUROCODE-1992 gestelde eisen.

Troggewelf vloer inspectie

Maak nu een afspraak voor inspectie. Neem contact op via: 079 20 39 800 Of vul het aanvraag inspectie formulier in.

Schriftelijk verslag:

U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijk verslag waarin de volgende punten aan de orde komen: omschrijving van de zichtbare schade, risico analyse, hersteladvies en een kostenopgave. Tevens doen wij een prijsopgave om de vloer te isoleren. Indien uit de inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn kan onderscheid gemaakt worden in preventieve methoden en herstel methoden.


rating Beoordeling: 4,7/5 - 9 stemmen