Heuker beheer logo
NeHoBovloer doorsnede

Specialist in het repareren en herstellen van de NEHOBOVLOER.

WAT IS EEN NEHOBOVLOER:

De NeHoBovloer is van 1956 tot 1984 geproduceerd. NeHoBovloeren zijn gemaakt van holle keramische bouwstenen. Aan de onderzijde is de vloer altijd vlak. De NeHoBovloer bestaat uit gemetselde oranje stenen en daartussen voegen waarin men wapeningsstaven heeft aangebracht.

De wapening in de NeHoBovloer is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. Het is duidelijk dat deze schade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief beïnvloedt. Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de vloer. De vloeren voldoen dus niet allemaal aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.


Preventieve maatregelen:

Preventieve maatregelen hebben alleen zin indien er nog geen kapotte stenen zichtbaar zijn, het roesten van de wapening vind plaats over het gehele element en plaatselijk repareren heeft meestal geen lange levensduur. Op het moment dat alleen de mortel uit de voegen is gedrukt kan deze hersteld worden door handmatige reparaties. Dit komt helaas bijna nooit voor.

Oorzaken betonrot bij NeHoBovloeren:

check

Weggedrukte voegen en kapotte stenen.

check

Roestvlekken op de voegen.

check

Zichtbaar roestende wapening.

check

Scheurvorming.

check

Verzakking van de vloerelementen.

check

Vocht en zuurstof gehalte.


NeHoBovloer ondersteuning

Ondersteuning van de NeHoBovloer:

Om de beschadigde vloerelementen te repareren hebben we een stalen draagconstructie ontwikkeld. Deze draagconstructie is samengesteld uit losse delen, Buiten word een gat gegraven waarna er een gat in de fundering word geboord, via dit gat worden alle stalen delen de kruipruimte ingebracht. De constructie is gemaakt van verzinkt staal en wordt van fundering naar fundering onder de vloerelementen aangebracht. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in de vloer over. Hierdoor wordt de wapening in het beton overbodig. De levensduur van de draagconstructie is tenminste 50 jaar.

Over het algemeen worden NeHoBovloeren gekeurd volgens de CUR-Aanbeveling 79. Maar deze aanbeveling is enkel voor Manta en Kwaaitaalvloeren. Een NeHoBovloer kan dus niet volgens de CUR-Aanbeveling 79 gekeurd worden.


Doorrekenen door onze constructeur:

Wij inspecteren en herstellen de NeHoBovloer, per element word de schade in kaart gebracht en gerapporteerd in ons inspectierapport. Met de opgenomen gegevens zullen wij een kostenraming opstellen op basis van voorgaande herstelontwerpen. Dit geeft nog geen zekerheid dat het ontwerp voldoet aan alle eisen. Bij opdracht tot herstel zal onze constructeur de constructie en ons voorstel doorrekenen volgens EUROCODE-1992, eventuele aanpassingen aan de constructie die noodzakelijk blijken worden aangepast.


NeHoBovloer onderaanzicht

De onderzijde van de begane grondvloer onderzoeken op schade:

De inspecteur let daarbij op scheuren, weggedrukte voegen en kapotte stenen, roestvlekken op de voegen en andere zichtbare tekenen die wijzen op roest van de wapening. Daarnaast worden gegevens opgenomen welke van invloed zijn op eventuele uitvoering van werkzaamheden.

Analyseren van het risico:

De inspecteur beoordeelt de conditie van de vloerdelen. Afhankelijk van de geconstateerde schade adviseert hij over de te nemen actie. De invloed van de temperatuur en vochtigheidsgraad in de kruipruimte op de conditie van de vloer neemt de inspecteur in zijn advies mee.

Geen onderzoekskosten bij opdracht tot uitvoering van vloerherstel!.Kruipruimte bodemisolatie:

Kruipruimte Isolatiechips verlagen de luchtvochtigheid in de kruipruimte met 20 tot 40%

Condensatie vindt plaats onder de vloer in de kruipruimte. Door het aanbrengen van de bodemisolatie verlaagt u het dauwpunt naar de bodem van de kruipruimte. Het vocht trekt weg waardoor de kruipruimte droog en warmer wordt. Het aanbrengen van isolatiechips is een secuur werk wat bij voorkeur door de ervaren vakman dient te worden gedaan. Belangrijkste reden is het feit dat bij de bodemisolatie van een kruipruimte deze volledig (elke vierkante meter) bedekt moet worden met een laag Isolatiechips die overal een bepaalde minimum laagdikte heeft om een goede Rc-waarde (warmteweerstand) te behalen zodat uw kruipruimte daadwerkelijk droger en warmer wordt.

Bij het gaan drijven van de chips op het grondwater blijft het zijn afsluitende werking behouden waardoor vocht niet langer tegen de vloer van de woning gaat condenseren. Geen vocht betekent voor u een prettig leefklimaat zonder schimmelvorming onder de vloer en geen aantasting of corrosie van leidingen, ook houdt het eventuele stank goed tegen.

Isolatie aanbrengen doen we alleen in combinatie met vloer herstel.

Garantie op vloer herstel:
Door Heuker Beheer BV wordt na oplevering van de herstelwerkzaamheden de kwaliteit van de gehele begane grondvloer van de woning voor 20 jaar gegarandeerd conform de gestelde eisen in de EUROCODE-1992. Dit geeft u de zekerheid dat de vloer gedurende deze termijn van tenminste 20 jaar voldoet aan alle in de EUROCODE-1992 gestelde eisen.

NeHoBo vloer inspectie

Maak nu een afspraak voor inspectie. Neem contact op via: 079 20 39 800 Of vul het aanvraag inspectie formulier in.

Schriftelijk verslag:

U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijk verslag waarin de volgende punten aan de orde komen: omschrijving van de zichtbare schade, risico analyse, hersteladvies en een kostenopgave. Tevens doen wij een prijsopgave om de vloer te isoleren. Indien uit de inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn kan onderscheid gemaakt worden in preventieve methoden en herstel methoden.

rating Beoordeling: 4,7/5 - 9 stemmen