Heuker beheer logo
kathodische bescherming continu

Specialist in KATHODISCHE BESCHERMING.

WAT IS KATHODISCHE BESCHERMING:

Kathodische bescherming word vaak toegepast op betonconstructies waar veel chloride is ingedrongen of waar cloride is toegevoegd tijdens het productieproces. Chlorides zijn zouten die in de loop der jaren de wapening in het beton dusdanig aantasten dat de constructieve waarden van het object afneemt.

In overleg bekijken we welk systeem het beste past bij de wens van de opdrachtgever. Belangrijke factoren die mee spelen bij het ontwerp van een KB-systeem zijn onder andere de veiligheid, duurzaamheid, esthetisch belang en de financiele middelen.

Door gebruik te maken van de RCT-methode kunnen we vast stellen of er chlorides aanwezig zijn en of deze zijn toegevoegd tijdens het productieproces of dat deze zijn ingedrongen van buiten af, de concentraties kunnen we weergeven in een concentratie overzicht per locatie en diepte. Tevens kunnen we potentiaal metingen verichten, rapportage maken en een hersteladvies opstellen


Wij maken gebruik van uiteenlopende methodes:

check

Galvanische anodes.

check

Zink hydrogel.

check

Geleidende mortels.

check

Geleidende coating.

check

Titanium gaas.

check

Opgedrukte stroom.

kathodische bescherming meten

Ingedrongen chloride:

Deze vorm van chlorideschade komt vaak voor aan gebouwen of andere betonconstructies direct aan de kust waar zouten vanaf zee worden meegevoerd die vervolgens het beton indringen. Ook zien we deze vorm vaak bij viaducten en bruggen waar veel strooizouten zijn gebruikt, tevens kunnen galerijen en balkons door het gebruik van strooizouten ernstige chloride schade vertonen.

Toegevoegde chloride:

Deze vorm zien we aan betonconstructies die gebouwd zijn in de periode 1960 tot 1985 waar het normaal was om chloride toe te voegen aan het beton, door deze toevoeging werd het uitharden van het beton dermate versneld dat het econimisch veel voordelen had voor de producenten. Bij veel consoles en galerijvloeren uit deze periode is een te hoge en dus schadelijke hoeveelheid chloride in het beton aanwezig.

Deze soort betonschade kunt u herkennen aan roestuitbloeding en putcorrosie op de wapening. Traditionele betonreparaties hebben bij dit soort betonschade geen lange levensduur.


kathodische bescherming werk

Kleine constructies:

Voor kleine constructies kunnen we door middel van boringen en het nemen van stofmonsters op verschillende diepte vast stellen of er chlorides aanwezig zijn en of deze zijn toegevoegd tijdens het productieproces of dat deze zijn ingedrongen van buiten af. De concentraties kunnen we weergeven in een concentratie overzicht per locatie en diepte.

Grote constructies:

Voor grotere constructies maken we gebruik van potentiaalmetingen. Door deze methode kunnen we putcorrosie in kaart brengen zonder dat er visueel zichtbare betonschade aanwezig is. De resultaten worden verwerkt in een uitgebreid rapport waar corrosie van de wapening en dus het aanwezige chloride in kaart worden gebracht middels een duidelijk kleuren schema met de aangetroffen meetwaarden. Tijdens deze meetmethode kunnen we ook vast stellen of er sprake is van carbonatieschade en zo chlorideschade uitsluiten.

Principe van Kathodische bescherming:

Het principe van Kathodische bescherming is dat het roesten van de wapening stopt, als er ionen door het beton bewegen. Dat gebeurt door het aanbrengen van een continu klein spanningsverschil tussen de wapening enerzijds en een geleidende coating, gaas of strips van titanium of een laag van zink anderzijds.

Kathodische bescherming aanbrengen:
Heuker Beheer B.V. is gespecialiseerd in het aanbrengen van alle denkbare KB-systemen. Galvanische systemen en systemen met opgedrukte stroom zijn door ons in het verleden al vele malen toegepast!.

Kathodische bescherming

Maak nu een afspraak voor inspectie. Neem contact op via: 079 20 39 800 Of vul het aanvraag inspectie formulier in.

Schriftelijk verslag:

U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijk verslag waarin de volgende punten aan de orde komen: omschrijving van de zichtbare schade, risico analyse, hersteladvies en een kostenopgave. Indien uit de inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn kan onderscheid gemaakt worden in preventieve methoden en herstel methoden.

rating Beoordeling: 4,7/5 - 9 stemmen