Heuker beheer logo
betonrenovatie

Specialist in het repareren en herstellen van BETONSCHADE.

WAT IS BETONSCHADE:

De meeste betonschades ontstaan door betonrot wat meestal ontstaat door carbonateren of eigenlijk het verouderingsproces van beton. Deze betonschades zijn te herkennen aan scheurvorming en afgedrukt beton.

Betonreparatie schade:

Heuker Beheer B.V. is een betonrenovatie bedrijf die veel grote projecten veelal in onderaanemening uitvoert. Wij zijn de enige echte onderaannemer in Nederland die de techniek kathodische bescherming beheerst. Omdat we landelijk opereren kunnen we door heel nederland projecten uitvoeren. Het ontzorgen van de opdrachtgever is een speerpunt binnen onze organisatie, kosten nog moeite worden bespaart om een project naar tevredenheid af te ronden. Kwaliteit staat bij ons zeer hoog in het vaandel dus werken wij zo veel mogelijk met eigen personeel.

Heuker Beheer B.V. renoveert ook grote betonnen constructies en kunstwerken.Betonschade is te herkennen aan:

check

Roestvlekken op het beton.

check

Scheurvorming.

check

Weggedrukte betondekking.

check

Zichtbaar roestende wapening.


betonrenovatie brug

Door een gedegen onderzoek krijgt u op alle vragen een eerlijk en onderbouwd antwoord.

Onderzoek carbonatatie:

Voor dit onderzoek word er op diverse plaatsen een vers breukvlak gecreerd door middel van hakken, op het breukvlak word fenolfthleine gesproeid. Het niet gecarbonateerde beton kleurt paars waarna we die carbonatatiediepte met behulp van een schuifmaat kunnen meten.

Onderzoek chloride:

Het chloridegehalte is te meten door het nemen van stofmonsters. Door middel van het boren van gaten met een massieve boor (op 2 dieptes: 0-20 mm / 20-40 mm), waarbij het boorstof word opgevangen. Vervolgens word het chloridegehalte en het -profiel in het laboratorium bepaald met behulp van de RCT-methode.

Onderzoek betondekking:

De betondekking wordt gemeten door het betonoppervlak af te tasten met een elektromagnetische veldsterktemeter. De betondekking wordt gemeten op de buitenste wapening, dat wil zeggen op de wapening met de minste betondekking.

Visuele inspectie:

Een visuele inspectie word uitgevoerd om een algemene indruk te krijgen over de conditie van de constructie en welke mogelijke schademechanismen er eventueel optreden. Na een visuele inspectie kunnen we beoordelen of er aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Vragen die u kunt stellen zijn:

check

Hoe groot is de noodzaak tot herstel?.

check

Kan er kathodische bescherming toegepast worden?.

check

Welke herstelmethode is het beste?.

check

Hoeveel gaat het kosten?.

check

Zijn er veiliheidsmaatregelen nodig?.

check

Wat is de oorzaak?.


Kathodische bescherming:

Bij het opofferingssysteem wordt het te beschermen object verbonden met een opofferings-, of galvanische anode van een minder edele materiaalsoort. Het natuurlijk potentiaalverschil tussen de opofferingsanode en het te beschermen object zal een beschermstroom tot gevolg hebben die tegengesteld is aan de corrosiestroom. Deze beschermstroom zal het potentiaal van het te beschermen object verlagen waardoor deze immuun wordt. De anode zal nu langzaam weg corroderen (opgeofferd worden) ten gunste van het object. De anode moet een voldoende groot oppervlak hebben om de benodigde beschermstroom te kunnen leveren en voldoende massa om dit gedurende de gehele levensduur vol te houden.

Voor een optimale bescherming zijn gegevens als oppervlakte van het te beschermen object, het toe te passen anodemateriaal, geleidbaarheid van het medium, etc., noodzakelijk voor het doorrekenen van het KB-systeem. Voor beton reparatie zijn deze berekeningen reeds bekend en door ons veelvuldig met succes in uitvoering gebracht.


betonrenovatie schade

Onderzoeken en inspecties:

Voor projecten waar het niet duidelijk is hoeveel schade er aanwezig is, kunnen wij een inspectie uitvoeren om alles in kaart te brengen. U kunt ervoor kiezen of u gaat slopen of renoveren en wilt wellicht een inschatting kunnen maken wat de kosten zijn van een renovatie. Wij inspecteren kleine en grote projecten, de omvang van de schade word in tabellen in kaart gebracht, er word een fotorapportage gemaakt, er worden meetingen gedaan en een hersteladvies opgesteld.

Inspecteren op veiligheid:

Het traject van schade tot renovatie kan soms jaren duren door bijvoorbeld een nieuw bestemmingsplan dat op zich laat wachten of door financiele aspecten. De kans bestaat dat afgedrukt beton los komt en naar beneden valt. Een jaarlijkse inspectie waarbij alle loszittende delen beton worden verwijderd kan een uitkomst zijn om de veiligheid te waarborgen.

Beton bescherming:

Met preventie door middel van carbonatatieremmende coatingsystemen kunnen betonschades worden voorkomen. De keuze van het coatingsysteem wordt bepaald door o.a. de toestand van het betonoppervlak, esthetische en economische eisen.

Hersteladvies:
Na het uitvoeren van de nodige onderzoeken kunnen we op basis van de resultaten een hersteladvies voor u opstellen!

Beton reparatie

Maak nu een afspraak voor inspectie. Neem contact op via: 079 20 39 800 Of vul het aanvraag inspectie formulier in.

Schriftelijk verslag:

U ontvangt binnen enkele werkdagen een schriftelijk verslag waarin de volgende punten aan de orde komen: omschrijving van de zichtbare schade, risico analyse, hersteladvies en een kostenopgave. Indien uit de inspectie blijkt dat maatregelen nodig zijn kan onderscheid gemaakt worden in preventieve methoden en herstel methoden.

rating Beoordeling: 4,7/5 - 9 stemmen